Blandede boligområder

Home / Blandede boligområder

Jeg ønsker et samfund, hvor alle er med til at løfte integrationsopgaven. De senere år har tendensen desværre været modsat: at andelen af arbejdsløse og nydanskere har været voksende i geografisk afgrænsede områder.

Denne negative udvikling foregår sideløbende med, at vi også er mere opdelte i eksempelvis daginstitutioner og skoler. Netop derfor er det så vigtigt at bryde boligområderne op og blande beboersammensætningen, hvis de skal blive bedre at bo i, og hvis danskerne igen skal leve med hinanden på tværs af sociale og kulturelle lag. Borgere i Danmark må ikke ende bagud på point fra livets start, alene fordi de er vokset op et bestemt sted.