En rummelig folkeskole

Home / En rummelig folkeskole

Vi vil skabe lige muligheder for alle. Det gør vi helt fra børnene er små – med børneinstitutioner med nok voksne – der skal være tid til leg, hygge, omsorg og ikke mindst trivsel og udvikling i børnehaver, vuggestuer og SFO’er. SF vil arbejde på gode og trygge overgange.

Hvidovres folkeskoler skal kunne rumme alle børn – også de børn, der har brug for lidt ekstra. Vi skal tage hånd om de børn, der har særlige behov. Derfor skal vi have en tidlig og koordineret indsats, så alle børn får det tilbud, de trives bedst i. Det er vigtigt med lokale tilbud, så vi kan sikre en høj faglig kvalitet.
Derfor skal der være personale nok og vi skal sikre veluddannede pædagoger lærere.

De fysiske rammer skal være med til at skabe ro og rum til læring og fordybelse. Indeklimaet og arbejdsmiljøet skal være i orden – også i børnehøjde.
Hvidovre Kommune tilbyder allerede god og sund mad i vuggestuer og børnehaver. SF vil arbejde for, at det også kommer til at gælde på vores skoler.

Der skal være plads til at Hvidovres børn kan blive til nogen fremfor til noget.