Kultur- og fritidspas

Home / Kultur- og fritidspas

Det er vigtigt, at mindske uligheden i sundhed. På idrætsområdet ser vi derfor gerne, at der bliver mulighed for sund mad i vores idrætshaller, at boligsociale tiltag giver udsatte børn og unge mulighed for at dyrke idræt i boligområderne, at vi gør vores fritidspasordning permanent, og på den måde tilgodeser børn, unge og voksne med særligt behov. Alle skal med i fællesskabet.